برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-132
لجستیک و حمل و نقل بین المللی
24 ساعت
از 00/08/04
تا 00/08/20
قابل پرداخت : 5,000,000
6اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-123
مدیریت صادرات و واردات
12 ساعت
از 00/08/10
تا 00/08/19
قابل پرداخت : 6,000,000
21اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-105
بازاریابی شبکه های اجتماعی (Social Media Marketing (SMM)
16 ساعت
از 00/08/10
تا 00/09/03
قابل پرداخت : 8,000,000
29اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-141
کلیات بازرگانی خارجی
17 ساعت
از 00/08/22
تا 00/08/24
قابل پرداخت : 3,500,000
20اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-125
بهینه سازی سایت (SEO ) (با رویکرد دیجیتال مارکتینگ)
16 ساعت
از 00/08/23
تا 00/09/09
قابل پرداخت : 8,000,000
39اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-120
رویداد اکسپو دبی 2021
120 ساعت
از 00/08/24
تا 00/12/25
رایگان
30اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-108
حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا
100 ساعت
از 00/08/27
تا 00/12/18
قابل پرداخت : 50,000,000
22اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-140
قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی
6 ساعت
از 00/08/30
تا 00/09/01
رایگان
40اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-106
تبلیغات، بازاریابی و فروش در اینترنت (Digital Marketing)
24 ساعت
از 00/09/14
تا 00/09/30
قابل پرداخت : 9,500,000
27اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-136
قانون امورگمرکی، ترخیص کالا و سامانه جامع امور گمرکی (EPL) (دوراظهاری واردات و صادرات)
هر آنچه که یک ترخیص کار و یا بازرگان برای ترخیص کالای خود از گمرک نیاز دارد (با تأکید بر قوانین جدید گمرکی)
18 ساعت
از 00/10/04
تا 00/10/22
قابل پرداخت : 9,000,000
26اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۳ ردیف