پرتال آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

پرداخت های کلاس ها
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

جزوه کلاس حمل و نقل و ترانزیت - استاد اشرف تقی زاده
مستند فایل های آموزشی کلاس مدیریت تبلیغات و بسته بندی در فرآیند بازاریابی، فروش و صادرات(شماره6)
مستند فایل های آموزشی کلاس مدیریت تبلیغات و بسته بندی در فرآیند بازاریابی، فروش و صادرات(شماره5)
مستند فایل های آموزشی کلاس مدیریت تبلیغات و بسته بندی در فرآیند بازاریابی، فروش و صادرات(شماره4)
مستند فایل های آموزشی کلاس مدیریت تبلیغات و بسته بندی در فرآیند بازاریابی، فروش و صادرات(شماره3)