پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تماس با ما


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تلفن : ۰۵۱۳۸۸۴۲۹۳۳
فاکس : ۰۵۱۳۸۸۴۲۹۳۶
صندوق پستی : ۹۱۷۸۶۶۳۵۴۸
آدرس : حاشيه بلوار وکيل آباد ـ حدفاصل هنرستان و سامانيه ( بين وکيل آباد ۱۸و ۱۶) پلاک ۲۵۲ ساختمان آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي