پرتال آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

تقویم آموزش

اخبار و اطلاعیه ها

پرداخت های کلاس ها
تکمیل فرم ارزیابی دوره
تکمیل پرسشنامه ارزیابی مطلوبیت دوره آموزشی
دعوت به همکاری از اساتید
تکمیل فرم آمادگی همکاری جهت تدریس
احراز صلاحیت آموزشی
مشاهده سوابق آموزشی

آخرین عناوین کتابخانه

مستند فایل آموزشی نیازسنجی آموزشی شغلی بنگاه اهی اقتصادی
مستند نیازسنجی
کتاب فایل آموزشی دوره مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم در آموزش های فنی و حرفه ای- تاریخ بارگذاری13980818
مستند جزوه کلاس حمل و نقل و ترانزیت - استاد اشرف تقی زاده
مستند جزوه وسایل نقلیه (1)