پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

دعوت به همکاری
چنانچه علاقمند به همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در امور آموزشی هستید، با انتخاب فراخوان مورد نظر از لیست زیر نسبت به تکمیل و ارسال فرم تقاضای همکاری اقدام نمایید.