برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-61
ثبت درخواست انجام پروژه تحقیقات بازار
0 ساعت
از 00/12/21
تا 00/12/29
رایگان
78اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی