برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی
 
قوانین، مقررات و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی(ویژه کارفرمایان )
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی
قوانین مالیاتی مرتبط با حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و آشنایی با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مؤدیان
قوانین مالیاتی مرتبط با حوزه هتلداری و آشنایی با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مؤدیان
بررسی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم- نحوه اجرای مفاد ماده 97 ق.م.م برای رسیدگی مالیاتی عملکرد 1398 - نحوه ی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای عملکرد سال های 1397،1398 و 1399
نحوه ی بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی مؤدیان مالیاتی(رسیدگی مالیاتی به صورتحساب های غیر واقعی و تراکنش های بانکی)
حفظ امنیت شغلی کارفرمایان در حوادث کارگاهی
کلیات قانون مالیات های مستقیم
دادرسی مالیاتی و تراکنش های بانکی
قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن
۱ تا ۱۰ از ۲۳ ردیف