پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت ویژه فعالان اقتصادی

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-119
فرصت ها و چالش های تجاری در حوزه جاده ابریشم: از آسیای میانه، ایران تا اروپا
2 ساعت
از 99/11/09
تا 99/11/09
رایگان
تکمیل ظرفیتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
B1-99-97
کارنه تیر ( CARNET TIR) و E.CARNET TIR
12 ساعت
از 99/11/11
تا 99/11/22
قابل پرداخت : 5,520,000
29اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-104
آشنایی با مقررات گمرکی، تخلفات گمرکی و نحوه ی حل و فصل اختلاف گمرکی
15 ساعت
از 99/11/11
تا 99/11/20
قابل پرداخت : 4,500,000
54اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-99-102
ثبت سفارش الکترونیکی کالا در سامانه جامع تجارت(NTSW)
12 ساعت
از 99/12/10
تا 99/12/24
قابل پرداخت : 3,400,000
45اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف