پرتال آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-203
بازاریابی کسب و کار در اینستاگرام(Instagram)
9 ساعت
از 98/11/05
تا 98/11/07
قابل پرداخت : 1,800,000
۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-213
کلیات بازرگانی خارجی
بهمن ماه۱۳۹۸ (۱۳۴)
17 ساعت
از 98/11/05
تا 98/11/07
قابل پرداخت : 2,000,000
۱۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-217
بازاریابی الکترونیک حرفه ای (Digital Marketing)
15 ساعت
از 98/11/12
تا 98/11/21
قابل پرداخت : 2,400,000
۲۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-195
قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل (اسناد مالی،بازرگانی و حمل)
12 ساعت
از 98/11/12
تا 98/11/21
قابل پرداخت : 2,500,000
۲۱ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-191
سامانه جامع تجارت (ثبت سفارش کالا و خدمت)
6 ساعت
از 98/11/13
تا 98/11/14
قابل پرداخت : 1,500,000
۱۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-205
تولید محتوای دیجیتال ویژه کسب و کارهای اینترنتی
9 ساعت
از 98/11/26
تا 98/11/28
قابل پرداخت : 1,800,000
۲۷ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-218
تکنیک های حرفه ای سئو(SEO) و اصول بهینه سازی سایت ها در کسب و کارهای اینترنتی
10 ساعت
از 98/12/03
تا 98/12/12
قابل پرداخت : 1,800,000
۳۰ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-219
کلیات بازرگانی خارجی
اسفند ماه۱۳۹۸ (۱۳۵)
17 ساعت
از 98/12/10
تا 98/12/12
قابل پرداخت : 2,000,000
۱۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-99-4
رانندگان حرفه ای (CPC Driver)
12 ساعت
از 99/01/16
تا 99/04/07
رایگان
۵۲ ثبت نام
ثبت نام
B1-99-1
حمل و نقل کالای خطرناک(ADR)
18 ساعت
از 99/04/04
تا 99/04/06
رایگان
۲۹ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی