پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-99-50
تخلفات گمرکی و نحوه ی رسیدگی به اختلافات گمرکی
8 ساعت
از 99/07/01
تا 99/07/03
قابل پرداخت : 2,000,000
46 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-49
ثبت سفارش الکترونیکی کالا در سامانه جامع تجارت(NTSW)
12 ساعت
از 99/07/19
تا 99/07/24
قابل پرداخت : 3,400,000
51 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-51
قانون امور گمرکی، ترخیص کالا و دور اظهاری
18 ساعت
از 99/08/03
تا 99/08/12
قابل پرداخت : 3,500,000
58 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-56
سامانه جامع امور گمرکی(EPL)(دور اظهاری صادرات و واردات)
8 ساعت
از 99/08/22
تا 99/08/23
قابل پرداخت : 2,800,000
60 ثبت نام
ثبت نام
B1-99-45
حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا(IRU)
100 ساعت
از 99/09/20
تا 99/11/30
قابل پرداخت : 46,000,000
34 ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف