برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-00-82
تجارت خارجی با رویکرد ثبت برند در کشور افغانستان
آموزش عملیاتی درخصوص ثبت علامت تجاری در افغانستان
6 ساعت
از 00/05/18
تا 00/05/19
قابل پرداخت : 2,000,000
56اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-89
کلیات بازرگانی خارجی
17 ساعت
از 00/05/23
تا 00/05/25
قابل پرداخت : 3,500,000
16اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-77
قانون امورگمرکی، ترخیص کالا و سامانه جامع امور گمرکی (EPL) (دوراظهاری واردات و صادرات)
هر آنچه که یک ترخیص کار و یا بازرگان برای ترخیص کالای خود از گمرک نیاز دارد (با تأکید بر قوانین جدید گمرکی)
18 ساعت
از 00/06/28
تا 00/07/13
قابل پرداخت : 9,000,000
11اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
B1-00-61
ثبت درخواست انجام پروژه تحقیقات بازار
0 ساعت
از 00/12/21
تا 00/12/29
رایگان
78اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۴ ردیف