پرتال آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیت 
B1-98-104
اینکوترمز
۲۰۲۰
7 ساعت
از 98/08/23
تا 98/08/23
قابل پرداخت : 2,343,600
۱۸ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-119
مدیریت صادرات و واردات
12 ساعت
از 98/08/26
تا 98/09/05
قابل پرداخت : 2,200,000
۱۷ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-105
حمل و نقل کالای خطرناک(ADR)
6 ساعت
از 98/08/29
تا 98/08/29
قابل پرداخت : 2,678,400
۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-106
کنوانسیون CMR ، قراردادهای حمل و نقل و آیین نامه های تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی
24 ساعت
از 98/09/01
تا 98/09/06
قابل پرداخت : 8,035,200
۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-121
مکاتبات و سفارشات تجاری به زبان انگلیسی(Business Correspondence and Trade Orders)
10 ساعت
از 98/09/09
تا 98/09/18
قابل پرداخت : 2,000,000
۲۶ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-179
کلیات بازرگانی خارجی
آذر ماه ۱۳۹۸ (۱۳۲)
17 ساعت
از 98/09/09
تا 98/09/11
قابل پرداخت : 2,000,000
۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-107
بیمه در حمل و نقل
10 ساعت
از 98/09/14
تا 98/09/15
قابل پرداخت : 3,348,000
۹ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-123
قانون امور گمرکی، ترخیص کالا و دور اظهاری
21 ساعت
از 98/09/16
تا 98/09/30
قابل پرداخت : 3,500,000
۲۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-125
مکالمه تخصصی عربی معاصر با لهجه عراقی ویژه بازرگانان
32 ساعت
از 98/09/16
تا 98/10/21
قابل پرداخت : 5,600,000
۱۵ ثبت نام
ثبت نام
B1-98-126
مکالمه عمومی عربی معاصر با لهجه عراقی ویژه بازرگانان
48 ساعت
از 98/09/16
تا 98/11/12
قابل پرداخت : 4,800,000
۱۵ ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۲ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی