پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره استراتزی توسعه برند در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره استراتزی توسعه برند
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مفاهیم و مهارتهای توسعه دهنده برند و ترسیم نقشه راه توسعه برند

اهداف

آشنایی با مفاهیم و مهارتهای توسعه دهنده برند و ترسیم نقشه راه توسعه برند