پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات قراردادها و معاملات دولتی و بخش عمومی ، قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات قراردادها و معاملات دولتی و بخش عمومی ، قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • آشنایی کامل با فرایندهای ارجاع کار و معامله با بخش عمومی و دولت (پیمانکاری-فروش-تامین کالا-ساخت و احداث-مشاوره)، آشنایی با مناقصات داخلی و تعیین تمایزات با مناقصات بین المللی

اهداف

آشنایی کامل با فرایندهای ارجاع کار و معامله با بخش عمومی و دولت (پیمانکاری-فروش-تامین کالا-ساخت و احداث-مشاوره)، آشنایی با مناقصات داخلی و تعیین تمایزات با مناقصات بین المللی