پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه تخصصی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL ) و پیش اظهاری واردات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه تخصصی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL ) و پیش اظهاری واردات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 9 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با فرمت اظهارنامه های واردات و صادرات وتنظیم اظهارنامه الکترونیکی و ارسال مدارک مربوطه

اهداف

آشنایی با فرمت اظهارنامه های واردات و صادرات وتنظیم اظهارنامه الکترونیکی و ارسال مدارک مربوطه