پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت صادرات و واردات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت صادرات و واردات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 7 ساعت

سرفصل

  • *قانون مقررات صادرات و واردات * اینکو ترمز * راهنمای کاربردی واردات و راهنمایی صادرکنندگان * مراحل عملی صادرات –واردات و بهره برداری کاربردی از مفاد قانون مقررات و آیین اجرایی آن

اهداف

*قانون مقررات صادرات و واردات * اینکو ترمز * راهنمای کاربردی واردات و راهنمایی صادرکنندگان * مراحل عملی صادرات –واردات و بهره برداری کاربردی از مفاد قانون مقررات و آیین اجرایی آن