پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت بهره وری در تشکل های اقتصادی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت بهره وری در تشکل های اقتصادی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • مدیریت بهره وری در تشکل های اقتصادی

اهداف

مدیریت بهره وری در تشکل های اقتصادی