پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش های تامین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش های تامین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • روش های تامین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی

اهداف

روش های تامین مالی در تشکل های اقتصادی و بازرگانی