پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره امور مالی و روشهای پرداخت در تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی LC ،تعهد پرداخت بانکی BPO و ...) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره امور مالی و روشهای پرداخت در تجارت بین الملل (اعتبارات اسنادی LC ،تعهد پرداخت بانکی BPO و ...)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 24 ساعت

سرفصل

  • سرفصل های امور مالی در تجارت بین الملل 1- ریسک های موجود در تجارت بین الملل 2- تعریف ارز ، انواع نرخ ارز و تاثیر آن در واردات و صادرات 3- تامین ارز و بازار ارز، پوشش ریسک نرخ ارز، آربیتراژ کالا و ارز 4- آشنائی با سیستم های بین المللی انتقال ارز 5- مختصری بر مقررات اینکوترمز 6- انواع اسناد مالی و نقش آنها در پرداخت های تجاری و تامین مالی 7- آشنائی با انواع اسناد بازرگانی 8- روش های پرداخت حساب باز Open Account پیش پرداخت ها Advance payment وصولی ها ، انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی) Collections اعتبارات اسنادی و انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی) Letter Of Credit (LC) تعهد پرداخت بانکی و انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی ) Bank Payment Obligation (BPO) 8-ضمانتنامه ها و اعتبارات ضمانتی و نقش آن در تجارت بین المللی

اهداف

سرفصل های امور مالی در تجارت بین الملل 1- ریسک های موجود در تجارت بین الملل 2- تعریف ارز ، انواع نرخ ارز و تاثیر آن در واردات و صادرات 3- تامین ارز و بازار ارز، پوشش ریسک نرخ ارز، آربیتراژ کالا و ارز 4- آشنائی با سیستم های بین المللی انتقال ارز 5- مختصری بر مقررات اینکوترمز 6- انواع اسناد مالی و نقش آنها در پرداخت های تجاری و تامین مالی 7- آشنائی با انواع اسناد بازرگانی 8- روش های پرداخت حساب باز Open Account پیش پرداخت ها Advance payment وصولی ها ، انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی) Collections اعتبارات اسنادی و انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی) Letter Of Credit (LC) تعهد پرداخت بانکی و انواع آن (با تاکید بر مقررات بین المللی ) Bank Payment Obligation (BPO) 8-ضمانتنامه ها و اعتبارات ضمانتی و نقش آن در تجارت بین المللی