پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت خرید و سفارش خارجی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت خرید و سفارش خارجی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • مبانی موثربرخرید وسفارشات خارجی سیرتشریفات سفارشات خارجی مقررات داخلی حاکم برخرید وسفارشات خارجی مقررات بین المللی حاکم برخرید وسفارشات خارجی مقررات اینکوترمز 2010 انواع روشهای پرداخت مراحل وفرآیند گشایش اعتبار اسنادی بررسی اسنادحمل مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

اهداف

مبانی موثربرخرید وسفارشات خارجی سیرتشریفات سفارشات خارجی مقررات داخلی حاکم برخرید وسفارشات خارجی مقررات بین المللی حاکم برخرید وسفارشات خارجی مقررات اینکوترمز 2010 انواع روشهای پرداخت مراحل وفرآیند گشایش اعتبار اسنادی بررسی اسنادحمل مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی