پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حمل و نقل کالای خطرناک(ADR) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حمل و نقل کالای خطرناک(ADR)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • شناسایی انواع کالاهای خطرناک و تقسیم بندی های بین المللی
  • محتوای جداول کنوانسیون ADR و نحوه ی استفاده از آن ها
  • علامت گذاری، برچسب زنی و ...
  • مسایل فنی بارگیری و استاندارد انواع بسته بندی مواد خطرناک به انظمام مشخصات تانکرها
  • مسایل مرتبط با بسته بندی توسط سازنده کالا
  • مسایل فنی وسایل نقلیه و حمل و نقل
  • عملیات حمل و نقل ایمنی شامل بارچینی، تخلیه
  • راننده، خدمه، اسناد و تجهیزات ایمنی

اهداف

- شناسایی انواع کالاهای خطرناک و تقسیم بندی های بین المللی - محتوای جداول کنوانسیون ADR و نحوه ی استفاده از آن ها - علامت گذاری، برچسب زنی و ... - مسایل فنی بارگیری و استاندارد انواع بسته بندی مواد خطرناک به انظمام مشخصات تانکرها - مسایل مرتبط با بسته بندی توسط سازنده کالا - مسایل فنی وسایل نقلیه و حمل و نقل - عملیات حمل و نقل ایمنی شامل بارچینی، تخلیه - راننده، خدمه، اسناد و تجهیزات ایمنی