پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت صادرات و واردات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت صادرات و واردات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • کاربرد قانون مقررات صادرات و واردات در تجارت بین الملل
  • مراحل کاربردی واردات
  • مراحل کاربردی صادرات
  • اصصلاحات پرکاربرد در تجارت بین الملل

اهداف

کاربرد قانون مقررات صادرات و واردات و راهکارهای عملی صادرات و واردات در تجارت بین الملل