پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل (اسناد مالی،بازرگانی و حمل) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قواعد و استانداردهای تهیه و کنترل اسناد در تجارت بین الملل (اسناد مالی،بازرگانی و حمل)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 15 ساعت

سرفصل

 • 1.اسناد مالی (چک، سفته، برات) در تجارت بین الملل
 • 1/1 قوانین و مقررات بین الملل حاکم بر اسناد مالی
 • 1/2 کاربرد و نحوه صدور اسناد مالی در تجارت بین المللی
 • 2.اسناد بازرگانی (پرفرم اینویس، سفارش خرید، سیاهه تجاری، سیاهه حمل، لیست بسته بندی و...)
 • 2/1 قوانین و مقررات و قواعد و عرف بین المللی مرتبط
 • 2/2 کاربرد اسناد بازرگانی در تجارت بین الملل
 • 2/3 نحوه صدور، تهیه و کنترل بر اساس استاندار های بین المللی
 • 3.اسناد حمل (بارنامه ها و راهنامه ها)
 • 3/1 آشنایی با انواع اسناد حمل (دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای)
 • 3/2 قوانین، مقررات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط
 • 3/3 انواع صادر کنندگان اسناد حمل (حمل کنندگان–کارگزاران حمل)، مسؤولیت ها و تکالیف مرتبط

اهداف

هدف این دوره شناخت و آشنایی دست اندرکاران در صادرات و واردات با مسائل مربوط به کاربرد، نحوه صدور، تهیه و کنترل اسناد مالی، اسناد بازرگانی و اسناد حمل بر اساس استاندارد ها قوانین و مقررات، کنوانسیون ها، ضوابط و قواعد بین المللی، در تجارت بین المللی می باشد تا نامبردگان علاوه بر اینکه توانمندی صدور و یا تهیه این اسناد را مطابق ضوابط بین المللی داشته باشند، توانمندی کنترل اسناد دریافت شده را نیز کسب نمایند.