پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کنوانسیون CMR ، قراردادهای حمل و نقل و آیین نامه های تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کنوانسیون CMR ، قراردادهای حمل و نقل و آیین نامه های تأسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 27 ساعت

سرفصل

  • -تشریح فرآیند ارتباطات موثر درون و بیرون سازمانی با هدف شناسایی نقش و جایگاه آن در سود آوری بشتر کسب و کار. -نحوه طبق بندی مشتریان و الزامات شکل گیری باشگاه مشتریان - آشنایی با نقش نرم افزار سازمانی در خلق ارزش برای مشتریان و پرهیز از توجه تک بعدی ، نرم افزار CRM

اهداف

-