پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تخفیف ها و معافیت های مالیاتی (ماده 132 قانون مالیات های مستقیم) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تخفیف ها و معافیت های مالیاتی (ماده 132 قانون مالیات های مستقیم)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

اهداف

آشنایی با معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی