درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقررات مالیاتی فعالیت های پیمانکاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقررات مالیاتی فعالیت های پیمانکاری
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی مدیران و کارشناسان مالی شرکت های پیمانکاری با مقررات و قوانین مالیاتی - آشنایی با نحوه محاسبات مالیات درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان

اهداف

آشنایی مدیران و کارشناسان مالی شرکت های پیمانکاری با مقررات و قوانین مالیاتی - آشنایی با نحوه محاسبات مالیات درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان