پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برندینگ،هویت فردی و تجاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برندینگ،هویت فردی و تجاری
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • 1-آشنایی با مفهوم برندینگ در سطح فردی و تجاری 2- تبین نقش و جایگاه و ارزش برند در توسعه فردی و تجاری 3-ارائه مثالهای کاربردی در خصوص نحوه رشد و تعامل برندهای مطرح چه در سطح فردی و چه در سطح تجاری

اهداف

1-آشنایی با مفهوم برندینگ در سطح فردی و تجاری 2- تبین نقش و جایگاه و ارزش برند در توسعه فردی و تجاری 3-ارائه مثالهای کاربردی در خصوص نحوه رشد و تعامل برندهای مطرح چه در سطح فردی و چه در سطح تجاری