درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره صورت های مالی بنگاه ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره صورت های مالی بنگاه ها
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 17 ساعت

سرفصل

اهداف