پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مباحث نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مباحث نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کشاورزی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 5 ساعت

سرفصل

  • تغییر الگوی کشت و معرفی گیاهان جایگزین به منظور کاهش مصرف آب ، ارزیابی و معرفی تیپ های ایده ال گیاهان زراعی سازگار با شرایط دشوار محیطی ، معرفی و توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و فراموش شده ، روش های سازگار کردن گیاهان زراعی به تنش های شوری و ......

اهداف

تغییر الگوی کشت و معرفی گیاهان جایگزین به منظور کاهش مصرف آب ، ارزیابی و معرفی تیپ های ایده ال گیاهان زراعی سازگار با شرایط دشوار محیطی ، معرفی و توسعه کشت گیاهان زراعی جدید و فراموش شده ، روش های سازگار کردن گیاهان زراعی به تنش های شوری و ......