پرتال آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قانون امور گمرکی، ترخیص کالا و دور اظهاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قانون امور گمرکی، ترخیص کالا و دور اظهاری
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 32 ساعت

سرفصل

  • 1.قانون امورگمرکی 2. مقررات ارزی و بانکی مرتبط با گمرک 3.آشنایی با دور اظهاری در گمرک 4- اسناد گمرکی 5- ترخیص کالا 5- دور اظهاری در واردات و صادرات کالا 6.ترانزیت، مرجوعی

اهداف

آشنایی با آخرین مقررات ساری و جاری مرتبط با بازرگانی و گمرک