پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات صادرات و واردات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات صادرات و واردات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : صدور کارت بازرگانی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف

-