پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره توجیهی-توجیهی کارت بازرگانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره توجیهی-توجیهی کارت بازرگانی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : صدور کارت بازرگانی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 3 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی، بانکداری بین الملل، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات حق العمل کاری گمرک و ترخیص کاری کالا

اهداف

آشنایی با اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی، بانکداری بین الملل، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات حق العمل کاری گمرک و ترخیص کاری کالا