پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات معاملات بخش عمومی و دولتی با تأکید بر قانون برگزاری مناقصات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات معاملات بخش عمومی و دولتی با تأکید بر قانون برگزاری مناقصات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • آشنایی کامل با فرایندهای ارجاع کار و معامله با بخش عمومی و دولت (پیمانکاری-فروش-تامین کالا-ساخت و احداث-مشاوره)، آشنایی با مناقصات داخلی و تعیین تمایزات با مناقصات بین المللی

اهداف

آشنایی کامل با فرایندهای ارجاع کار و معامله با بخش عمومی و دولت (پیمانکاری-فروش-تامین کالا-ساخت و احداث-مشاوره)، آشنایی با مناقصات داخلی و تعیین تمایزات با مناقصات بین المللی