پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیین امنیت وب سایت ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیین امنیت وب سایت ها
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : سایر
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 3 ساعت

سرفصل

  • -آشنایی با نرم افزارها و روش های جلوگیری از آسیب های آن -آشنایی با توانمندسازی مخاطبین با راهکارها و استراتژِ های مقابله با حملات سایبری در فضای الکترونیکی بنگاههای اقتصادی - آشنایی بنگاههای اقتصادی و صاحبان وبگاههای تجاری با روشهای پیشگیری از جرائم سایبری این کارگاه با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی، لزوم تأمین امنیت داده های الکترونیکی و آشنایی ذی نفعان به خصوص کارشناسان فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران پورتالهای اطلاع رسانی در مقابله با بدافزارها و جلوگیری از هرگونه تخریب و حملات سایبری به شبکه های محلی و پورتالهای اطلاع رسانی، برگزار می گردد.

اهداف

-آشنایی با نرم افزارها و روش های جلوگیری از آسیب های آن -آشنایی با توانمندسازی مخاطبین با راهکارها و استراتژِ های مقابله با حملات سایبری در فضای الکترونیکی بنگاههای اقتصادی - آشنایی بنگاههای اقتصادی و صاحبان وبگاههای تجاری با روشهای پیشگیری از جرائم سایبری این کارگاه با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی، لزوم تأمین امنیت داده های الکترونیکی و آشنایی ذی نفعان به خصوص کارشناسان فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیران پورتالهای اطلاع رسانی در مقابله با بدافزارها و جلوگیری از هرگونه تخریب و حملات سایبری به شبکه های محلی و پورتالهای اطلاع رسانی، برگزار می گردد.