پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهندسی فروش در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهندسی فروش
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته

سرفصل

  • شناخت اجزاء مولفه های تاثیرگزار در فرآیند فروش و نحوه مدیریت و مهندسی کردن هر یک از این عوامل -تشریح فرآیند فروش و چگونگی تبدیل آن به فروش موثر -نحوه برقراری ارتباط موثر با مشتریان و تشریح تکنیک ،تاکتیک های موثر در فرآیند فروش

اهداف

شناخت اجزاء مولفه های تاثیرگزار در فرآیند فروش و نحوه مدیریت و مهندسی کردن هر یک از این عوامل -تشریح فرآیند فروش و چگونگی تبدیل آن به فروش موثر -نحوه برقراری ارتباط موثر با مشتریان و تشریح تکنیک ،تاکتیک های موثر در فرآیند فروش