پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شبکه ات را بساز در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شبکه ات را بساز
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 5 ساعت

سرفصل

  • شبکه ات و بساز با هدف؛ ایجاد نگرش اهمیت برقراری ارتباط موثر همراه با بازی های بین المللی و تکنیک های یخ شکنی

اهداف

اهمیت شبکه سازی در مسیر رشد و موفقیت کاری و شغلی