پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت ویژه فعالان اقتصادی

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم های مدیریت کیفیت، قوانین حقوقی اجرای استاندارد و شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم های مدیریت کیفیت، قوانین حقوقی اجرای استاندارد و شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • سیستم مدیریت کیفیت
  • مفاهیم و تعاریف
  • رویکرد فرآیندی
  • بافت سازمان
  • طرح ریزی کیفیت
  • تاریخچه استاندارد
  • قوانین تعزیرات حکومتی

اهداف

آشنایی مدیران کنترل کیفیت با شرح وظایف و قوانین استاندارد