پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهارت های ارتباطی ویژه مدیران کنترل کیفیت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهارت های ارتباطی ویژه مدیران کنترل کیفیت
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • تعریف فراگیر فرهنگ
  • تعریف هوش هیجانی
  • تعریف فراگیر ارتباط و مبانی مدیریت ارتباط
  • شیوه های رفتاری مدیران کیفیت با پرسنل تولید و مدیران ارشد
  • ارتباطات اثربخش و تعامل بین کارکنان
  • طیف انواع مدیریت

اهداف

آشنایی با مهارتهای رفتاری و ارتباطی و مدیریتی