پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 46 ساعت

سرفصل

  • شبکه ات و بساز با هدف؛ ایجاد نگرش اهمیت برقراری ارتباط موثر همراه با بازی های بین المللی و تکنیک های یخ شکنی
  • کارگاه شخصیت شناسی MBTI ، شناخت تیپ شخصیتی و استعداد ها و طراحی مسیر شغلی
  • در جستجوی خلاقیت ، چگونگی حل مسئله با استفاده از تکنیک طوفان فکری
  • تور بازدید از کارخانجات ، آشنایی دانش آموزان با فضای کسب و کار، تقویت تفکر سیستمی
  • چگونگی حل مسئله به صورت تیمی و صندلی تجربه ،بررسی شاخه های مهم حل مسئله در گرو
  • رویداد کارآفرینی دانش آموزی ، پرورش و ترویج نگرش کار آفرینی ،تقویت مهارت حل مسئله ،تفکر انتقادی ،کارتیمی و چگونگی پرورش ایده و تبدیل آن به مدل کسب و کار
  • کارگاه فونداسیون
  • تئوری اعتماد ار رفاقت تا رقابت
  • کارگاه ترجیحات فکری

اهداف

اهداف این فرهنگستان چیست؟ -کشف و پرورش دانش آموزان دختر و پسر نخبه و علاقمند به مهارت های کارآفرینی در راستای ساختن مدیران آینده کشور - طراحی ارتباطات بیشتر دانش آموخته های این مدرسه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و فراگیری سبک زندگی کارآفرینانه در دانش آموزان مستعد - ایجاد بستری مناسب برای بروز و تقویت استعدادهای کارآفرینی و اجتماعی