پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی ،روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری و قوانین و مقررات حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی ،روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری و قوانین و مقررات حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد
  • آشنایی با روش های اجرایی ،دستورالعمل ها و آئین نامه های تجدید نظر شده استاندارد
  • آشنایی با نحوه طراحی سیستم مدیریت کیفیت و اصول تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی
  • آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی بر اساس استاندارد شماره 5
  • آشنایی با ارزیابی انطباق در واحدهای تولیدی ،کالاهای وارداتی و صادراتی
  • آشنایی با ابزارهای کیفیت و عوامل دستیابی به کیفیت محصول

اهداف

آشنایی مدیران محترم با تدوین و تجدید نظر استانداردها و قوانین و مقررات سازمان استاندارد