پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی –(R&D) تکمیلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی –(R&D) تکمیلی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 40 ساعت

سرفصل

  • تعیین جایگاه تحقیقات توسعه در بنگاههای صنعتی و معدنی
  • روشهای مختلف تحقیق و توسعه
  • بررسی عوامل اصلی در مدیریت موفق
  • نوآوری در پاسخ به تعهدات سازمانی ،انواع نوآوری
  • ویژگی سازمان خلاق و نوآوری

اهداف

ارتقاء سطح علمی و دانش فنی در مدیران و مسئولان تحقیق و توسعه واحدهای متقاضی پروانه R&D آموزش دانش و مهارت ایجاد واحد تحقیق و توسعه و آشنایی مدیران با نقش و جایگاه واحد R&D در سازمان در این دوره ها سعی خواهد شد نیروی متخصص واحدهای R&D آموزش های لازم را دریافت نمایند .