پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش اجرایی و فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و آیین نگارش استاندارد5 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش اجرایی و فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و آیین نگارش استاندارد5
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران و فعالیت های استانداردسازی
  • اصول استاندارد و اهداف و مزیت های استانداردسازی
  • آشنایی با سازمان های استانداردسازی بین المللی ،سایر کشورها و مجامع منطقه ای
  • فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی ISO
  • روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی
  • ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران
  • روش های مختلف تدوین استانداردهای ملی

اهداف

آشنایی مدیران محترم کنترل کیفیت با فعالیتهای استانداردسازی ،نحوه نگارش استاندارد و تدوین و تجدید نظر استانداردها