پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ثبت نام آزمون حضوری فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ثبت نام آزمون حضوری فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف

اهداف این فرهنگستان چیست؟ - کشف و پرورش دانش آموزان دختر و پسر نخبه و علاقمند به مهارت های کارآفرینی در راستای ساختن مدیران آینده کشور - طراحی ارتباطات بیشتر دانش آموخته های این مدرسه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و فراگیری سبک زندگی کارآفرینانه در دانش آموزان مستعد - ایجاد بستری مناسب برای بروز و تقویت استعدادهای کارآفرینی و اجتماعی