درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نحوه ی تکمیل و ارسال گزارشات معاملات فصلی و مقررات مربوط به آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نحوه ی تکمیل و ارسال گزارشات معاملات فصلی و مقررات مربوط به آن
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : مالی و حسابداری
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مقررات مربوط به مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات مستقیم با تشریح آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه
  • تغییرات جدید
  • ضوابط صورت معاملات فصلی
  • موارد عدم شمول
  • تخلفات و جرائم متعلقه ماده 169

اهداف

-