پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره حسابداری مالی مقدماتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره حسابداری مالی مقدماتی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : مالی و حسابداری
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 21 ساعت

سرفصل

 • شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری
 • تشخیص مفروضات واصول حسابداری
 • کاربرد معادله حسابداری
 • شناسایی رویداد های مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری
 • تهیه گزارش های مالی وصورت های مالی اساسی
 • ثبت حسابداری بازرگانی
 • انجام حسابداری موجودی کالا
 • عملیات حسابداری وجوه نقد
 • ثبت اسناد تجاری
 • اصلاح حسابها و اشتباهات حسابداری و بستن حسابها
 • بکارگیری رایانه و نرم افزار Excel در حسابداری

اهداف

توانایی انجام عملیات حسابداری به عنوان یک کمک حسابدار