پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با شرایط خوب تولید (GMP)، نگهداری(GSP) و توزیع و عرضه (GDP) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با شرایط خوب تولید (GMP)، نگهداری(GSP) و توزیع و عرضه (GDP)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • 1)آشنایی با اصول فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی شامل : انتخاب محل مناسب برای تولید ،طراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداشتی ،طراحی مناسب فرآیندهای تولید و انتخاب ماشین آلات مناسب بهداشتی
  • 2)آشنایی با مقررات بهداشتی محیط و وضعیت کارگران واحد تولیدی شامل : نظافت و شستشو (C&D)،شستشو در محل CIP ،نگهداری و تعمیرات PM، مقررات بهداشتی پرسنل
  • 3)آشنایی با اصول توزیع و عرضه شامل : اصول فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری و مواد و فرآورده های غذایی ،آرایشی و بهداشتی

اهداف

آشنایی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی با شرایط مناسب تولید و فرآیند تولید و مقررات بهداشتی و اصول توزییع و عرضه