پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره رانندگان حرفه ای (CPC Driver) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره رانندگان حرفه ای (CPC Driver)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • تعریف ساختار (CPC Driver)
  • قوانین و مقررات
  • سلامت شغلی رانندگان(عوامل موثر بر سلامت رانندگان)
  • زیر ساخت های جاده ای و مقررات مربوط به جاده
  • تجهیزات ایمنی و بازدید فنی

اهداف

تعریف ساختار (CPC Driver) - قوانین و مقررات - سلامت شغلی رانندگان(عوامل موثر بر سلامت رانندگان) - زیر ساخت های جاده ای و مقررات مربوط به جاده - تجهیزات ایمنی و بازدید فنی