پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با سامانه نظارت بر اجرای استاندارد در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی با نحوه کارکرد و کاربرد نرم افزار سازمان ملی استاندارد برای واحدهای تولیدی