پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارزیابی انطباق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارزیابی انطباق
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مقدمه و تاریخچه
  • آشنایی با استانداردهای بین اللمللی ایزو ISO و ساختار آن
  • تعریف استاندارد و مزایای استانداردسازی
  • مدارک شبه استاندارد سازی
  • تعاریف ،اصول عمومی و الزامات ارزیابی انطباق
  • انواع ارزیابی انطباق و حوزه های فعالیت آن
  • آشنایی با کمیته ارزیابی انطباق GASCO مروری بر استاندارد های بین اللملی سری 1700

اهداف

آشنایی با استانداردسازی و الزامات ارزیابی انطباق و مروری بر استانداردهای بین اللمللی