پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره توسعه مهارت های فردی در کنشگران اجتماعی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره توسعه مهارت های فردی در کنشگران اجتماعی
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : مهارت های بازاریابی و فروش
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی اعضای فعال در سازمان های مردم نهاد و گروههای داوطلب با مهارت های مورد نیاز فردی و ارائه آموزش در خصوص توسعه این مهارت ها