پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نشست تخصصی کشمش (تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نشست تخصصی کشمش (تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کشاورزی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  • کشمش و ارزش غذایی آن
  • مراحل تهیه و تولید کشمش
  • عوامل موثر بر کیفیت کشمش
  • بسته بندی
  • بررسی مشائل و چالش های صادرات کشمش
  • ارائه راهکارهای عملی

اهداف

تولید و فرآوری، بسته بندی و صادرات