پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کلیات قانون مالیات های مستقیم در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کلیات قانون مالیات های مستقیم
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : مالی و حسابداری
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف

بازآموزی حسابرسان شاغل در واحدهای اقتصادی