پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با ضمانت نامه های بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با ضمانت نامه های بین المللی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • "1-تعریف ضمانت نامه 2-نقش ضمانت نامه ها در قراردادهای بین المللی 3-طرف های درگیر در ضمانت نامه 4-صادر کنندگان ضمانت نامه 5-انواع ضمانت نامه -طبقه بندی از نظر ماهیت و کاربرد -طبقه بندی از نظر ساختار-طبقه بندی از نظر نقش صادر کننده 6-متن ضمانت نامه های بین المللی 7-موارد اساسی در ضمانت نامه های بن المللی - درخواست صدور - استقلال ضمانت نامه - دوره اعتبار انقضا - شرایط تمدید - پرداخت "

اهداف

"1-تعریف ضمانت نامه 2-نقش ضمانت نامه ها در قراردادهای بین المللی 3-طرف های درگیر در ضمانت نامه 4-صادر کنندگان ضمانت نامه 5-انواع ضمانت نامه -طبقه بندی از نظر ماهیت و کاربرد -طبقه بندی از نظر ساختار-طبقه بندی از نظر نقش صادر کننده 6-متن ضمانت نامه های بین المللی 7-موارد اساسی در ضمانت نامه های بن المللی - درخواست صدور - استقلال ضمانت نامه - دوره اعتبار انقضا - شرایط تمدید - پرداخت "