پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • - تشریح مفاد ماده 139 در خصوص جایگاه تشکل ها در نظام مالیاتی پ - شرایط استفاده تشکل های وابسته و غیر وابسته از معافیت های مالیاتی - انواع درآمد های مشمول و معاف - نحوه ارائه دفاتر قانونی جهت استفاده از معافیت ها - تکالیف مالیاتی و قانون تشکل ها و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه جهت استفاده از معافیت های مالیاتی - مالیات های تکلیفی و نحوه ارسال اظهارنامه حقوق و مزایای موضوع ماده 86 ق.م.م - مقررات تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد ،ارزش افزده ،گزارش فصلی ،ترازنامه و صورت سود و زیان - اختلافات مالیاتی (اعتراض به مالیات ) و هیات های رسیدگی کننده و نحوه تنظیم لوایح مالیاتی - ترتیب رسیدگی (ماده 236 الی 243) - مرجع حل اختلافات مالیاتی (ماده 244 الی 251 ) - شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آنها (ماده 252 الی 260 ) - شرح منابع مالیاتی و پایه های مالیاتی و قوانین گزارشات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

اهداف

آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادی